Výbor ANNO ZK

Členové výboru ANNO ZK  jsou:

předseda              Ing. Dan Žárský, Diakonie ČCE Vsetín                               731 517 257
místopředseda     Mgr. Josef Zdražil, Aktino                                                    773 176 760
tajemnice             Helena Frkalová, Zelené bydlení                                          724 100 270
členky                  Halina Bílková, Robinsonky                                                775 709 400                                                                       Mgr. Michaela StýblováOblastní spolek ČČK Zlín               577 210 607
                            Jarmila Ferusová, SPCCH Zlín                                            723 002 782
                             Bc. Miluška Zvonařová, IZAP Slunečnice                           605 787 796

 

Setkání Výboru ANNO ZK se koná každý měsíc. Zaměřuje se na řešení aktuálních témat, komunikaci 
s politickými představiteli Zlínského kraje a měst ve Zlínském kraji a na přípravu jednotlivých projektů a aktivit, jako jsou například vzdělávací semináře pro NNO. O setkáních výboru jsou vždy informováni členové ANNO ZK, každý, kdo chce, se může setkání výboru zúčastnit.


 

TOPlist